Xem mục lục kỷ yếu

Đăng ký tham dự

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

Thời gian 22/11/2023

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

Thời gian 22/11/2023

Ngày 22/11/2023

Thông tin diễn giả chính

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở xác lập khái niệm, phân loại các nhóm trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), bài viết đề xuất một số ứng dụng Generative AI trong dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài, bao gồm: soạn thảo các dạng học liệu phục vụ hoạt động dạy học kiến thức tiếng Việt (từ vựng, ngữ pháp) và rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc viết; thiết kế hoạt động tổ chức dạy học và dự án học tập; đánh giá kết quả học tập của học viên. Chúng tôi cũng nêu lên một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả ứng dụng của Generative AI trong dạy học tiếng Việt, như: cá nhân hoá việc học, lưu trữ và củng cố câu lệnh (prompt), kết hợp nhiều loại trí tuệ nhân tạo khác nhau để tạo sản phẩm đa phương tiện, xử lí những giới hạn của Generative AI.

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ

Từ khoá: Generative AI, ứng dụng, giáo dục, dạy tiếng Việt, người nước ngoài

Khoa Ngữ văn,
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Diễn giả: Lương Thị Hiền

Tóm tắt nội dung: Trí tuệ nhân tạo (AI: Artificial Intelligence) ngày càng đạt được những bước tiến lớn trong thực tế, nhất là nhờ các công nghệ học máy (Machine Learning) tiên tiến được huấn luyện trên các kho ngữ liệu (corpora) lớn. Bài báo này sẽ trình bày việc ứng dụng các thành quả của AI trong nghiên cứu ngôn ngữ học theo tiếp cận tính toán (computational linguistics) và ngôn ngữ học ngữ liệu (corpus linguistics) nhằm gán nhãn ngôn ngữ tự động cho các đơn vị ngôn ngữ ở các bình diện khác nhau của ngôn ngữ trong các kho ngữ liệu tiếng Việt. Từ các kho ngữ liệu đã được gán nhãn này, chúng ta tiến hành khai thác nhằm giải một số các bài toán của ngôn ngữ học, như: Độ khó của văn bản (text readability), khoảng cách ngữ nghĩa (semantic distance), … Từ đó, chúng ta có thể áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống, như: biên soạn từ điển, biên soạn sách giáo khoa, xây dựng ngân hàng đề thi, giảng dạy ngoại ngữ cho người Việt, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, xử lý chữ Nôm tự động.

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC

Từ khoá: Ngôn ngữ học tính toán, ngôn ngữ học ngữ liệu, trí tuệ nhân tạo

Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán, Trường ĐHKH Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM

Diễn giả: PGS. TS Đinh Điền

Tóm tắt nội dung: Dựa trên dữ liệu thu thập từ các khoá học Ngôn ngữ học Máy tính dành cho sinh viên cao học Ngôn ngữ Anh tại một số trường đại học tại TP.HCM, báo cáo viên tiến hành phân tích và đánh giá các yếu tố thuận lợi cùng những thách thức trong quá trình giảng dạy. Báo cáo cho thấy xu hướng quan tâm mạnh mẽ đối với sự kết hợp giữa ngôn ngữ và công nghệ, cũng như tiềm năng đóng góp của sinh viên từ chuyên ngành ngôn ngữ học trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, báo cáo đề cập đến các gợi ý và đề xuất cho việc triển khai và tối ưu hóa chương trình giảng dạy Ngôn ngữ học Máy tính cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học.

GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ HỌC MÁY TÍNH CHO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

Từ khoá:  Ngôn ngữ học máy tính, Giảng dạy tiếng Anh, Trí tuệ nhân tạo, Google Colab

Trường Đại học
Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Diễn giả:
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ