Điều kiện tuyển sinh của HUFLIT TESOL

  • Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy
  • Trình độ tiếng Anh tương đương từ B2 trở lên
  • Sẵn sàng học hỏi và có mong muốn trở thành giáo viên

Last modified: Tuesday, 15 November 2022, 2:43 PM