Chính sách hoàn trả học phí của chương trình

Khi khóa học chính thức bắt đầu, nhà trường cần phải chuyển danh sách tên học viên và học phí cho đối tác cấp chứng chỉ là INTESOL ở Vương Quốc Anh.

Vì vậy, bạn chỉ được hoàn lại học phí trước khi khóa học bắt đầu. Sau khi khóa học đã bắt đầu, bạn không được hoàn học phí và cũng không được đổi tên cho người khác. Tuy nhiên, bạn có thể bảo lưu học phí và tên của mình cho khóa học sau.

Sửa lần cuối: Wednesday, 16 November 2022, 2:11 PM